Fotografia wykonana przed 1934 r. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.