Kazimierz Sichulski podczas malowania portretu, do którego pozuje literat Zygmunt Nowakowski.

Fotografia z lat 1933-1939 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego