Ilustracja Ksawerego Pillatiego do książki Józefa Ignacego Kraszewskiego "Wizerunki książąt i królów polskich", wydanej w Warszawie w 1888 roku nakładem Gebethnera i Wolffa.