Fotografia z lat 1929-1932 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.