Postać papieża na pomniku z uniesioną ręką pozdrawia przybywających do sanktuarium od strony alei Najświętszej Marii Panny. Autorem rzeźby jest Władysław Dudek. Pomnik odsłonięty w 1999 r.  ufundowali państwo Danuta i Tomasz Gołębiowie ze Stanów Zjednoczonych.

Fotografia Tadeusz Święchowicz wykonana 9.09.2018 r.