Reprodukcja fotografii Mieczysława Karłowicza z 1906 roku, wykonana w latach 1918-1937.