Obraz olejny z XVIII w. namalowany przez anonimowego malarza dworskiego. 

Źródło kopii cyfrowej: hampel-auctions.com.