Pocztówka według wzoru Wacława Boratyńskiego, wydana w Krakowie w 1938 r. 

Pierwowzorem sienkiewiczowskiego Andrzeja Kmicica był głośny awanturnik, buntownik i infamis Samuel Kmicic.