Henryk Pachoński wśród kolonistek. Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego