Odbitka graficzna z 1646 roku, według pierowzoru Agostino Locciego i Constatnino Tencalli.