Scena z aktu II. Od lewej: Halina Michalska, Jadwiga Korecka, Zbigniew Ziembiński (gościnnie występuje), Władysław Grabowski (gościnnie występuje).