Stoją od lewej: K. Krzewski, T. Kasprzycki, B. Miedziński, J. Gąsiorowski, J. Piłsudski, J. Wojsznar-Opieliński, H. Paszkowski, W. Denhoff-Czarnocki, W. Jędrzejewicz, S. Trojanowski, S. Pomarański. 

Fotografia z pocztówki wydanej w latach 1930-1935 nakładem Komitetu Budowy Pomnika Poległych Peowiaków.