Siedzą od lewej: Opieliński, K. Libicki, kom. nacz. T. Kasprzycki, W. Jędrzejewicz, Jur-Gorzechowski, T. Herfurt. Stoją od lewej: K. Krzewski, J. Gładyk, W. Vorbrodt, W. Gołębiowski, Tadeusz Hołówko, B. Miedziński, J. Gąsiorowski, S. Hempel, K. Wądołkowski, M. Malicki.