Posiedzenie komisji w mieszkaniu marszałka Senatu Władysława Raczkiewicza (z prawej) w Warszawie. Widoczni m.in. wiceminister skarbu Leon Kozłowski (3. z lewej), prezes Banku Polskiego Władysław Wróblewski (2. z lewej), inż. Ludwik Tołłoczko (z lewej),

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.