Członkowie komitetu na dziedzińcu wawelskim. Stoją od lewej: kustosz zbiorów na Wawelu Stanisław Świerz-Zaleski, pułkownik Zygmunt Piasecki, profesor Adolf Szyszko-Bohusz, generał Stanisław Grzmot-Skotnicki, artysta malarz Wojciech Kossak. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.