Od lewej stoją: NN, prof. Ludwik Kolankowski, prof. Stanisław Ptaszycki, prof. Stanisław Władyczko, prof. Ferdynand Ruszczyc, Władysław Umiastowski.

Fotografia ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.