Członkowie chórów i orkiestra z dyrygentem i kompozytorem Franciszkiem Przymusińskim.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego