W prezydium widoczni od lewej: profesor Ludomił Korczyński, dyrektor Departamentu V Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Eugeniusz Piestrzyński, prezes Związku Uzdrowisk Polskich Rajmund Jarosz, doktor Antoni Sabatowski.

Fotografia Jana Binka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.