Uczestnicy konferencji prasowej zorganizowanej przez Towarzystwo Polsko-Amerykańskie. Widoczni m.in.: Leopold Kotnowski (piąty z lewej), sekretarz Ambasady Polski w Stanach Zjednoczonych Wiktor Podoski (siódmy z lewej) i sekretarz Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w Nowym Yorku Trzeciecki.