Siedzą od lewej: Tadeusz Zawadzki-Żenczykowski, Jan Nowak-Jeziorański, Hanna Ratowa, Cezary Szulczewski.

Fotografia z lat 1961-1970 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.