Widoczni m.in. minister spraw wewnętrznych Cyryl Ratajski (I rząd, w środku), wiceminister skarbu Bolesław Markowski(Irząd, z prawej), prezes Rady senator Juliusz Zdanowski (I rząd, z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.