Od lewej widoczni: senator August Popławski, marszałek senatu Julian Szymański, poseł Jan Jankowski, poseł Franciszek Roguszczak.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.