Od lewej siedzą: poseł Henryk Loewenherz, poseł Marian Zyndram Kościałkowski, poseł Walery Sławek, marszałek senatu Julian Szymański, senator Walery Roman, poseł Michał Róg, poseł Stanisław Posner, poseł Jan Dębski, poseł Andrzej Waleron, poseł Józef Chaciński, poseł Jan Jankowsk, poseł Mieczysław Niedziałkowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.