Uczestnicy konferencji. Widoczni poseł Zygmunt Żuławski (1), poseł Stanisław Posner (2), poseł Herman Lieberman (3), poseł Mieczysław Niedziałkowski, (4), sekretarz Aleksander Mohl (5), marszałek senatu Julian Szymański (x).