Uczestnicy konferencji. Od lewej siedzą: wicemarszałek senatu Hipolit Gliwic, poseł Walery Sławek, marszałek senatu Julian Szymański, poseł Marian Zyndram Kościałkowski, poseł Walery Roman. Stoją od lewej: poseł Henryk Loewenherz, poseł Karol Polakiewicz, poseł Jakub Bojko, poseł Zdzisław Stroński, poseł Tadeusz Lechnicki, poseł Adam Piasecki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.