Delegaci polscy biorący udział w konferencji. Widoczni od lewej: delegat Wacław Czosnowski, poseł Władysław Kosydarski, poseł Jan Dębski, prof. Bronisław Dembiński, senator Stanisław Posner, poseł Konrad Ilski, senator Ludomir Puławski.

Fotografia z lat 1918-1939 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego