W pierwszym rzędzie widoczni m.in.: sędzia Sądu Najwyższego Emil Rappaport (pierwszy z lewej), dyrektor Departamentu Kultury i Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Władysław Skoczylas (drugi z lewej), sufragan warszawski biskup Antoni Szlagowski oraz poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Jugosławii w Polsce Branko Lazarević (szósty z lewej).

Fotografia Leona Jarumskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrrowego.