W prezydium zjazdu widoczni m.in. prezydent m.st. Warszawy Zygmunt Słomiński, prezydent m. Krakowa Karol Rolle, prezydent m. Katowic Adam Kocur, prezydent m. Poznania Cyryl Ratajski, prezydent m. Wilna J. Folojewski, wiceprezydent m. Lwowa Wawrzyniec Kubała, sekretarz prezydenta m. Krakowa Strasik, sekretarz Prezydium Rady Miejskiej m.st. Warszawy Włodzimierz Zawadzki, dyrektor biura Związku Miast Polskich M. Porowski, mecenas Adolf Suligowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego