Jury konkursowe. Stoją od lewej: historyk sztuki Stanisław Lorentz, artysta rzeźbiarz Xawery Dunikowski, historyk Artur Śliwiński, prezydent Warszawy Stefan Starzyński, profesor Aleksander Bojemski, marszałek Edward Śmigły-Rydz, artysta malarz Wojciech Jastrzębowski, generał Tadeusz Kasprzycki, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, artysta malarz Tadeusz Pruszkowski, wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski, artysta rzeźbiarz Edward Wittig, konserwator zabytków Jerzy Roemer.