Widoczni m.in.: minister komunikacji Juliusz Ulrych (w pierwszym rzędzie trzeci z lewej), wojewoda lubelski doktor Józef Rożniecki (trzeci z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego