Drzeworyt Edwarda Nicza według rysunku Ksawerego Pillatiego, opublikowany w 1886 roku w czasopiśmie "Kłosy", t. 42 nr 1094 s. 377. 

Źródło kopii cyfrowej: cyfrowemazowsze.pl.