Kościół ten został ufundowany w 1395 roku przez Jadwigę Andegaweńską i Władysława II Jagiełłę. 

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 22.09.2018 r.