Obraz olejny na płótnie. 

Źródło kopii cyfrowej: desa.art.pl.