Obraz olejny z około 1825 rok ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.