Fotografia ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.