Litografia opublikowana około 1831 roku w Instytucie Litograficznym Szkolnym w Warszawie.