Obraz olejny namalowany ok. 1718 roku ze zbiorów Galerii Starych Mistrzów w pałacu Zwinger w Dreźnie.