Obraz olejny z 1881 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.