Portret ze zbiorów Pałacu w Moritzburgu w Saksonii. 

Fot. Tadeusz Święchowicz, 2.05.2019 r.