Obraz olejny z 1642 roku ze zbiorów Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu, eksponowany w zamku Ambras.