Litografia Teofila Żychowicza   wydana we Lwowie w  1851 roku.  Przedstawia niezachowane malowidła Stachowicza z Pałacu Biskupów Krakowskich.