Litografia Aschenbrennera, na podstawie rysunku Gersona, opublikowana w: Julian Bartoszewicz, Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego, (Z. 4), (Warszawa 1860), niepaginowana karta ilustracyjna (z towarzyszącego jej biogramu wynika, że spośród dwóch Krzysztofów Radziwiłłów, którzy byli zarówno Hetmanami Wielkimi Litewskimi jak i Wojewodami Wileńskimi, ten portret przedstawia Krzysztofa "Pioruna").

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl