Obraz olejny z 3 ćw. XIX wieku, ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej