Portret opublikowany w książce Michała Pęckowskiego "Józef Olechowski archidiakon i sufragan krakowski 1735-1806", wydanej w Krakowie w 1926 r.