Fotografia z ok. 1925 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).