Rysunek z publikacji  „Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej w portretach : 20 autolitografji Stanisława Lentza. Ser. 1”,  wydanej w 1919 roku w Warszawie przez Hieronima Wildera.