Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.