Ilustracja opublikowana w pracy Aleksandra Krauschara "Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800-1832 : monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych. Ks. 1, Czasy pruskie ; 1800-1807" (s. 106), wydanej w Krakowie przez Gebethnera w roku 1900.