https://polona.pl/item/ksiadz-kajetan-kamienski,MTA4MzcwNQAkwaforta sprzed roku 1840, autorstwa Kajetana Wincentego Kielisińskiego (1808-1849), na podstawie rysunku Jana Klemensa Kielisińskiego (1808-1849).

Publikowana w: Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego im. Ossolińskich, t. 2, Lwów 1842, tabl. po s. 158.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl