Ilustracja na podstawie współczesnego olejnego portretu, opublikowana w książce Augusta Sokołowskiego "Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. T. 1", wydanej w Warszawie w 1904 roku (s.219).